Assicurazioni Generali S.P.A. Fondo Di Garanzia 
Assicurazioni
 Via Toledo
 156
80132 
Napoli NA 
0812526111 
 
 


Assicurazioni Generali SocietÓ per Azioni 
Assicurazioni
 Via Toledo
 156
80100 
Napoli NA 
 
 
 


Cacace Assicurazioni di Mario Rosario Cacace 
Assicurazioni
 Via Toledo
 429
80134 
Napoli NA 
 
 
 


Colutta Assicurazioni di Colutta Benito & C. 
Assicurazioni
 Via Toledo
 329
80100 
Napoli NA